Cử tri muốn thấy những hành động cụ thể, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Cử tri mong muốn xử nghiêm cán bộ suy thoái, tự diễn biến
Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

Báo cáo trước Quốc hội về ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Xử lý nguyên lãnh đạo cấp cao thể hiện quyết tâm
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã nhận được 3.288 ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân cả nước. Trong đó, cử tri ghi nhận nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước thời gian qua, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc phát hiện, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước trước nhân dân. Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra và đưa ra xét xử; nhiều sai phạm trong công tác cán bộ đã được kết luận và xử lý nghiêm minh. Cử tri hoan nghênh các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) của Đảng. Tuy vậy, cử tri cho rằng việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm, việc làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp, nhất là đối với người đứng đầu trong công tác quản lý đầu tư một số dự án lớn để thua lỗ, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời. Từ đó cử tri yêu cầu các cơ quan, tổ chức, trước hết là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ở các cấp cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, phải thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể; kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu các kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các địa phương.
Sáu kiến nghị
Kiến nghị đầu tiên của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các địa phương chính là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý trách nhiệm về đảng và chính quyền đối với vi phạm của đảng viên, cán bộ, công chức. Các kiến nghị khác là tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân; triển khai quyết liệt hơn nữa việc tái cơ cấu nền nông nghiệp. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép tài nguyên quốc gia; sớm có các giải pháp để hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng xói, lở bờ sông, ven biển tại các địa phương. Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng muốn Chính phủ khẩn trương ban hành các quy định về quy trình, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tạo cơ sở để thực hiện và giám sát việc thực hiện, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Các chính quyền địa phương cũng phải quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm. Cuối cùng, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh lại sự cần thiết có những hành động, việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Còn cán bộ được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng phản ánh nhận định của cử tri về cải cách bộ máy hành chính, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức – một yêu cầu cấp bách hiện nay. Cử tri cho rằng việc sắp xếp cán bộ, công chức ở một số nơi chưa phù hợp, tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn vẫn diễn ra. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp; chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cấp cơ sở.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : cán bộchủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt namcông chứccử triĐảng viênkiến nghịNghị quyết Trung ương 04nguyễn thiện nhânnhân dânsuy thoáitự diễn biếntự suy thoáiý kiến

Các tin liên quan đến bài viết