Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tư thục, dân lập không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản.

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học tư thục, dân lập trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục về việc đăng kí mở ngành xuất bản, báo chí.

Trước đó, Trường ĐH Kinh tế Tài Chính TP.HCM, dự kiến năm 2021 mở 5 ngành học mới, trong đó có ngành báo chí. Theo kế hoạch trường này đề ra, ngành báo chí sẽ xét tuyển các tổ hợp Toán-Văn- Anh; Văn-Sử-Địa; Văn-Sử- Anh; Văn-Địa-Anh.

Về vấn đề này theo Bộ GD-ĐT, tại điểm 3, mục II về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí- xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17/10/1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản” có nêu: “Đào tạo bồi dưỡng báo chí chủ yếu là trong nước dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục”. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng nội dung trên.

Trường tư thục không được đào tào ngành báo chí

Hiện cả nước có 9 cơ sở giáo dục công lập đào tạo ngành Báo chí gồm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Khoa học (Đại học Thái Nguyên), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Văn hoá Hà Nội, Trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Khoa học (Đại học Huế), Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM).

Trước đây, một số trường tư thục cũng đào tạo liên quan tới báo chí gây lùm xùm trong tuyển sinh như Trường ĐH Duy Tân đào tạo chuyên ngành Văn Báo chí.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : bộ GD-ĐTđào tạongành báo chítrường tư thục

Các tin liên quan đến bài viết