Ngày 10/11/2016 tại hội trường UBND Phường Phú Thịnh, Ông Nguyễn Minh Hợi. Tỉnh ủy viên,  Bí thư Thị ủy, CT. HĐND thị xã Bình long cùng các Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã đã có buổi tiếp xúc cử tri Phường Phú Thịnh trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá IX và trước kỳ họp thứ hai HĐND thị xã khoá XI.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 bất thường, HĐND tỉnh khóa IX, thông báo với cử tri về nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá IX và thông tin cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2016, đồng thời thông báo kết quả giải quyết ý  kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX. Đại biểu HĐND thị xã thông báo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ hai và báo cáo giải trình ý kiến của địa phương sau kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XI.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri phường Phú Thịnh có 5 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: đề nghị gắn đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đình thần Tân Lập Phú, đường Nguyễn Du và kiến nghị sửa chữa đường Trần Hưng Đạo – ĐT758, mương thoát nước đường nguyễn Du không có nắp đậy, hệ thống cấp nước sạch cho người dân đường Nguyễn Du, Cử tri khu phố Phú Xuân kiến nghị mở rộng trụ sở khu phố Phú Xuân.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các lãnh đạo phường Phú Thịnh, Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã trả lời  tại  buổi tiếp xúc. Còn các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền các đại biểu ghi nhận chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Văn Dũng

Từ khóa : thị xã bình long

Các tin liên quan đến bài viết