Trong quý 1-2017, Ban CHQS thị xã Bình Long đã duy trì nghiêm ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ từ cơ quan quân sự thị xã đến ban CHQS các xã, phường. Phối hợp với Công an thị xã và các ngành chức năng tổ chức tuần tra truy quét làm sạch địa bàn với 488 đợt, gần 1.400 lượt người tham gia, qua đó tạm giữ 93 xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tang vật giao thông do công an xử lý. Đồng thời bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, tết; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi 90 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Ban CHQS thị xã Bình Long còn cử 135 cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy trưởng các xã, phường tham gia các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tập huấn cho 106 cán bộ ấp đội trưởng; huấn luyện chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội. Tổ chức làm mới 85 bảng bia các loại, 60 mô hình vật chất huấn luyện, 96 mô hình học cụ huấn luyện, soạn 55 giáo án huấn luyện đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện năm 2017.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Từ khóa : ban chỉ huy xãthị xã bình long

Các tin liên quan đến bài viết