Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 trong Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:      23 người

– Kế toán:     01 người
– Chuyên viên:     12 người
– Cán sự:             03 người
– Nhân viên:         07 người

2. Điều kiện dự tuyểN

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng, lý lịch tư pháp;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng những yêu cầu khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.
b) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm ứng tuyển.
(Phụ lục tiêu chuẩn chức danh đính kèm).
c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Địa điểm làm việc

Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

4. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển viên chức

a) Hồ sơ dự tuyển viên chức
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu đính kèm Thông báo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; hộp thư điện tử thành phố.
* Lưu ý:
–  Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
b) Lệ phí dự tuyển
500.000 đồng/thí sinh/lần (áp dụng theo Điều 4, Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính).

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, địa chỉ Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc Scanner phiếu đăng ký dự tuyển viên chức gửi qua hộp thư điện tử: cscn3.tnxp@tphcm.gov.vn), số điện thoại 02716.554.119 (gặp chị  Hiên), Văn phòng Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, địa chỉ số 178, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 02835.140.200 (gặp chị Dung).
Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính Cơ sở cai nghiện ma túy số 3

Các tin liên quan đến bài viết