Ngày 12-1, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp báo cáo kết quả qua 2 năm thực hiện. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì cuộc họp.

Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 31-12-2014 về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg bằng nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới từ nội dung đến hình thức, giúp dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó giúp nhân dân, nhất là các hội viên nông dân nghèo, vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin pháp luật, hiểu và chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức sống, làm việc và chấp hành theo pháp luật tốt hơn. Qua đó hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống các tệ nạn và hành vi tiêu cực trong xã hội.

Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng đề nghị các cơ quan thành viên ban chỉ đạo phối hợp tốt hơn để tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân cần phải sinh động, dễ hiểu, giúp nông dân nắm vững kiến thức pháp luật, chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đông Kiểm

Từ khóa : chốngpháp luậtphòngtệ nạnTuyên truyềnvi phạm

TIN LIÊN QUAN