Bảng lương, phụ cấp của lực lượng Cảnh sát Giao thông năm 2019 có sự thay đổi theo sự thay đổi của mức lương cơ bản. Cụ thể mức lương, phụ cấp của CSGT như thế nào?

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019. Như vậy, mức lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng so với trước đó.

Bảng lương, phụ cấp của lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được tăng lên theo mức tăng của mức lương cơ sở.

Cụ thể bảng lương, phụ cấp của lực lượng cảnh sát giao thông năm 2019 như sau:

CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN
CẤP HÀM CƠ YẾU
HỆ SỐ
 MỨC LƯƠNG CSTT MỚI NHẤT
(từ 1/7/2019)
Thiếu tướng
Bậc 9
8.60
12.814.000
Đại tá
Bậc 8
8.00
11.920.000
Thượng tá
Bậc 7
7.30
10.877.000
Trung tá
Bậc 6
6.60
9.834.000
Thiếu tá
Bậc 5
6.00
8.940.000
Đại úy
Bậc 4
5,40
8.046.000
Thượng úy
Bậc 3
5.00
7.450.000
Trung úy
Bậc 2
4.60
6.854.000
Thiếu úy
Bậc 1
4.20
6.258.000
Thượng sĩ
3.80
5.662.000
Trung sĩ
3.50
5.215.000
Hạ sĩ
3.20
4.768.000

Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan lực lượng Cảnh sát Giao thông

CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN
NÂNG LƯƠNG LẦN 1
NÂNG LƯƠNG LẦN 2
HỆ SỐ
MỨC LƯƠNG
từ 1/1/2019
MỨC LƯƠNG 
từ 1/7/2019
HỆ SỐ
MỨC LƯƠNG
từ 1/1/2019
MỨC LƯƠNG 
từ 1/7/2019
Thiếu tướng
9.20
12.788.000
13.708.000
– 
Đại tá
8.40
11.676.000
12.516.000
8.60
11.954.000
12.814.000
Thượng tá
7.7
10.703.000
11.473.000
8.10
11.259.000
12.069.000
Trung tá
7.00
9.730.000
10.430.000
7.40
10.286.000
11.026.000
Thiếu tá
6.40
8.896.000
9.536.000
6,80
9.452.000
10.132.000
Đại úy
5.80
8.062.000
8.642.000
6.20
8.618.000
9.238.000
Thượng úy
5.35
7.436.500
7.971.500
5.70
7.923.000
8.493.000

Bên cạnh tiền lương, Cảnh sát giao thông làm việc ngoài trời, lưu động, tư thế lao động gò bó, chịu ảnh hưởng ồn, bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý, căng thẳng thần kinh thị giác… nên được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở.

Mức
Hệ số
Mức phụ cấp
1
0,1
139.000
2
0,2
278.000
3
0,3
390.000
4
0,4
556.000
Ngoài tiền lương và phụ cấp nêu trên, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự ATGT vào ban đêm từ 4 giờ đồng hồ trở lên sẽ được bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng/người/ca (Nội dung được nêu căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BTC).

Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông còn được hưởng các loại phụ cấp khác như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo và phục cấp thâm niên nghề.

Theo Dân việt

Từ khóa : bảng lươngbảng lương cảnh sát giao thôngbảng lương phụ cấp csgtcảnh sát giao thôngCSGTmức lươngmức lương cảnh sát giao thôngphụ cấptăng lương cơ sở

Các tin liên quan đến bài viết này