Kể từ ngày 20/3, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được hưởng lương với hệ số lương cao hơn hiện nay.

Thông tư của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/3.

Như vậy, giáo viên THCS sẽ áp dụng hệ số lương mới dao động từ 2,34 – 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 – 6,38).

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 – 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ từ 1,86 – 4,98).

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 – 6,38 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 1,86 – 4,98).

Mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non theo thông tư mới cụ thể như sau:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên tiểu học theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THCS theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THPT theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : bảng lươnggiáo viênmầm nonthông tư mớitiểu học

Các tin liên quan đến bài viết