Ngày 29-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp hội đồng thẩm định, xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn và xếp loại đơn vị hành chính cấp xã (gọi tắt là xã) khu vực I, II, III giai đoạn 2016-2020.

Học sinh Trường THPT Đắk Ơ, xã Đăk Ơ (Bù Gia Mập), một xã khó khăn, được học trong ngôi trường khang trangHọc sinh Trường THPT Đắk Ơ, xã Đăk Ơ (Bù Gia Mập), một xã khó khăn, được học trong ngôi trường khang trang

Tại buổi làm việc, Phó ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Lương Nhân báo cáo kết quả tổng hợp số liệu của hội đồng xét duyệt các huyện, thị xã trình hội đồng cấp tỉnh thẩm định: 72 xã khu vực I, 23 xã khu vực II, 16 xã khu vực III và 92 thôn đặc biệt khó khăn. Theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 3-11-2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đối với các thôn có 80% hộ dân tộc thiểu số trở lên, cần có 1 trong 3 yếu tố: trục chính đường giao thông nông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên phòng học mẫu giáo chưa được kiên cố hóa; thôn chưa có nhà văn hóa, khu thể thao theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng cho rằng: Do bỏ sót đối tượng hộ cận nghèo nên một số trong 16 xã đề nghị khu vực III chưa đạt tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định, cần rà soát, phúc tra lại. Đánh giá các tiêu chí về trục chính đường giao thông và tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nước sạch sử dụng phải rõ ràng, đúng thực tế, không báo cáo theo thành tích, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Bổ sung một số thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Có giải trình cụ thể về việc đưa xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập ra khỏi danh sách đầu tư nông thôn mới để những thôn đủ điều kiện được công nhận.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến thành viên hội đồng; rà soát, đối chiếu số liệu, làm rõ các tiêu chí ở một số xã cho chính xác; gấp rút hoàn thành quá trình phúc tra để hội đồng lập hồ sơ gửi về Trung ương kịp thời gian quy định.

Tuyết Ly

Các tin liên quan đến bài viết này