Ngày 29/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (xã khu vực I, II, III) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Lương Nhân báo cáo kết quả tổng hợp số liệu của Hội đồng xét duyệt các huyện, thị xã trình Hội đồng cấp tỉnh thẩm định gồm có: 72 xã khu vực I, 23 xã khu vực II và 16 xã khu vực III; 92 thôn đặc biệt khó khăn.
Trong đó, huyện Bù Đốp có 7 xã, thị trấn và 3 thôn; Chơn Thành có 9 xã, thị trấn và 1 thôn; Đồng Phú có 11 xã, thị trấn và 6 thôn; Lộc Ninh có 16 xã, thị trấn và 22 thôn; Bù Đăng có 16 xã và 9 thôn; Hớn Quản có 13 xã, thị trấn và 9 thôn; Bù Gia Mập có 8 xã, thị trấn và 21 thôn; Phú Riềng có 10 xã và 7 thôn; thị xã Phước Long có 7 xã, phường và 2 thôn; Bình Long có 6 xã, phường và 1 ấp đặc biệt khó khăn; Đồng Xoài có 8 xã, phường.
Khó khăn hiện nay chính là việc xác định đa chiều của từng tiêu chí đối với các xã, nhất là tiêu chí cứng hóa giao thông theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, làm rõ các tiêu chí ở một số xã cho chính xác; đồng thời gấp rút hoàn thành quá trình phúc tra để Hội đồng cấp tỉnh lập hồ sơ trình Trung ương xét duyệt./.
Nhật Chiêu

Các tin liên quan đến bài viết này