Nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh nắm rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, sáng 19-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trong tỉnh.

Trung tá Đào Trọng Vĩnh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trình bày  “Chuyên đề: Tình hình biển đảo Việt Nam và công tác đấu tranh, bảo vệ biển đảo”

Thời gian qua, vấn đề tranh chấp, vi phạm chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực và trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền 2 quần đảo này và Việt Nam đang rất nỗ lực, kiên quyết, kiên trì để bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Song song đó, Việt Nam sẵn sàng và kiên quyết phản đối tất cả yêu sách của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nếu các yêu sách đó vi phạm chủ quyền biển, đảo của mình…

Để quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo đến được sâu rộng trong toàn dân thì công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng. Đồng thời, qua công tác tuyên truyền còn giúp Việt Nam đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về biển Đông, về chủ quyền biển, đảo mà Việt Nam đang nỗ lực thực thi…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tình ủy Bình Phước

Với những thông tin quan trọng mà hội nghị cung cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh phải được duy trì và đẩy mạnh; phải huy động và có sự phối hợp của các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh để tuyên truyền được hiệu quả. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí đóng vai trò là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này.

Tại hội nghị, UBMTTQVN tỉnh còn thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Bình Phước. Theo đó, đến nay công tác tiến tới cuộc bầu cử đang thực hiện đảm bảo quy trình, hiện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu, 98 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : biển đảochủ quyền

Các tin liên quan đến bài viết