Bộ Công thương vừa đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Điện lực tỉnh, Ban điều phối Nông thôn mới (NTM) của tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch ưu tiên đầu tư lưới điện phù hợp với các nguồn lực cho các xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017. 

Theo Quyết định 5131, đối với các huyện đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại.

Trước đó, ngày 30/12/2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5131 về quyết định phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện NTM trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Theo đó, huyện đạt chuẩn NTM về điện, thực hiện đánh giá như sau:

Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư liên xã đạt các điều kiện:Đảm bảo đạt thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật trong vận hành với hệ thống điện phân phối (tần số, điện áp, cân bằng pha, sóng hài điện áp, nhấp nháy điện áp, công suất, truyền tải, hệ thống bảo vệ) liên xã theo các thông số quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương quy định về hệ thống lưới điện phân phối.
Hệ thống điện đầu tư giai đoạn 2016-2020 phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh sau năm 2016, đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020. 100% xã trong huyện đạt Tiêu chí số 4 về điện theo Hướng dẫn của Bộ Công thương tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công thương.
Theo Sở Công thương Bình Phước, hiện có 9/12 xã xây dựng NTM năm 2017 của tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn. Đó là các xã: Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài; Phước Tín, thị xã Phước Long; Thành Tâm, huyện Chơn Thành; Phú Riềng, huyện Phú Riềng; Đức Liễu, huyện Bù Đăng; Tân Lợi, huyện Hớn Quản; Lộc Thái, huyện Lộc Ninh; Thiện Hưng, huyện Bù Đốp; Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. 3 xã chưa đạt tiêu chí này là Tân Lợi, Tân Phước, huyện Đồng Phú và Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh. Tuy nhiên, 3 xã (Tân Lợi, Tân Phước, Lộc Hiệp) có thuận lợi là nằm trong danh mục dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

Nhật Phong

Từ khóa : ân LợiLộc Hiệptân phước

Các tin liên quan đến bài viết này