Tính đến ngày 17-11-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đã nhận được 531.464.752 đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ.

Riêng tuần thứ 46 (từ ngày 10 đến 17-11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhận được151.021.000 đồng. Trong đó, UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài: 39.500.000 đồng; Cục Thống kê tỉnh: 4.476.000; UBMTTQVN huyện Bù Đăng: 7.340.000; UBMTTQVN huyện Hớn Quản:5.790.000; UBMTTQVN xã Đồng Tâm (Đồng Phú): 16.400.000; Sở Y tế tỉnh: 4.941.000; Ban Quản lý các dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: 1.870.000; UBMTTQVN huyện Hớn Quản: 14.285.000; UBMTTQVN huyện Chơn Thành: 30.040.000; UBMTTQVN huyện Lộc Ninh: 26.379.000 đồng.

Nguồn: Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này