Sáng nay 30-3, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban dân tộc với các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc 2021-2025. Hội nghị do Ban dân tộc tỉnh tổ chức.

 

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc với Ban Dân tộc tỉnh

Giai đoạn 2016-2020, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, phù hợp đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, chương trình phối hợp đã thực hiện thành công các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi… với tổng vốn giai đoạn 2016 – 2020 đã giải ngân 345 tỷ 171 triệu đồng.

Các chương trình đã đầu tư 142 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ sản xuất cho 2.855 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 44 hộ; nước sinh hoạt phân tán cho 182 hộ; chuyển đổi ngành nghề 1.154 hộ; giải ngân cho 936 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Thông qua các cuộc vận động của đơn vị phối hợp đã xây dựng được 1.224 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, trị giá 105 tỷ 823 triệu đồng… Hiện chương trình đang tiếp tục hoàn thành 9 dự án, ổn định cho 681 hộ nghèo du canh, du cư; hỗ trợ tiền, hiện vật cho 85.606 người.

Những kết quả trên đã góp phần thay đổi căn bản, mạnh mẽ và toàn diện bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đánh giá cao việc cộng đồng trách nhiệm trong công tác phối hợp thực hiện chương trình giữa các đơn vị. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các chương trình phải thật sự hiệu quả, đi vào thực chất, tránh hình thức. Mỗi đơn vị phải chủ động xây dựng nội dung phối hợp trọng tâm của ngành cùng với Ban dân tộc thực hiện thành công chủ trương của Tỉnh ủy giảm 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : công tácdân tộc

Các tin liên quan đến bài viết này