UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính, đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính cho phép các tổ chức hành chính, sự nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các ngân hàng và tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán.

TP.HCM đề nghị tháo điểm nghẽn thanh toán không tiền mặt - Ảnh 1.

Bệnh nhân thanh toán viện phí bằng tiền mặt tại một bệnh viện ở TP.HCM

Ngày 26-5, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 22 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Theo đó Bộ Tài chính được giao trước ngày 1-7 có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính cho các tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả chi phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán.

UBND TP.HCM cho biết, TP đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo quy định tại nghị định 43 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ cho phép người dùng thanh toán lệ phí (nếu có).

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn để TP thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều ngân hàng cho biết gặp khó khăn khi kết nối thanh toán dịch vụ công khi chưa có khung phí, nhiều dịch vụ công không thể trả phí cho ngân hàng.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : thanh toántiền mặtTP HCMviện phí

Các tin liên quan đến bài viết