Theo số liệu tổng hợp của Tòa án nhân dân tỉnh, năm 2016 (số liệu từ 1-11-2015 đến 31-10-2016), tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Phước đã thụ lý 7.662 vụ án các loại, giải quyết 6.468 vụ, đạt 84,41%.

So với cùng kỳ năm 2015, thụ lý tăng 502 vụ, giải quyết tăng 11 vụ. Án còn tồn 1.194 vụ đang tiếp tục giải quyết, trong đó có 138 vụ án đang tạm đình chỉ. Cụ thể như sau:

Án hình sự: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.367 vụ/2.420 bị cáo, giải quyết 1.206 vụ/2.085 bị cáo, đạt 88,22%. So với cùng kỳ năm 2015, số án thụ lý giảm 66 vụ, giải quyết giảm 75 vụ, còn tồn 161 vụ/335 bị cáo đang tiếp tục giải quyết.

Án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 6.218 vụ, việc, đã giải quyết 5.209 vụ, việc; đạt 83,74%. So với cùng kỳ năm 2015, thụ lý tăng 594 vụ, việc; giải quyết tăng 107 vụ, việc. Còn tồn 1.011 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết.

Án hành chính: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 77 vụ, giải quyết 53 vụ, đạt 68,83%. So với cùng kỳ năm 2015, thụ lý giảm 26 vụ, giải quyết giảm 21 vụ. Còn tồn 24 vụ đang tiếp tục giải quyết.

H.Nguyên

Từ khóa : tòa an1 nhân dân

Các tin liên quan đến bài viết này