Sáng nay 30-9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 3-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang… trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự hội nghị.

Nghị quyết nhấn mạnh, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Những nội dung có tầm quan trọng đặc biệt trong nghị quyết đó là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc. Ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết cũng khẳng định Công an nhân dân là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Nghị quyết cũng xác định những nhiệm vụ cơ bản và nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả nghị quyết. Những nội dung này sẽ góp phần trả lời cho 3 câu hỏi đặt ra đối với việc ban hành nghị quyết, đó là: Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì? Làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra?

Để thực hiện tốt nghị quyết, hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 3-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về thực hiện nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, gắn với những giải pháp cụ thể.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Lực lượng công an trong tỉnh cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng công an chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác theo hướng gắn với thực tiễn, sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng cán bộ công an các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường kết luận hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc chuẩn bị tốt việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 88 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết đến toàn ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Các tin liên quan đến bài viết