Chiều 20-5, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm thống nhất nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông – Vận tải và Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt dự thảo các nghị quyết, báo cáo dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua, gồm: Báo cáo kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, kinh doanh, cấp giấy chứng minh nhân dân; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải; nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi làm việc

Các sở: Giáo dục và đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện lấy ý kiến góp ý và ý kiến của các đối tượng bị tác động liên quan đến dự thảo Nghị quyết về mức thu và quản lý các khoản thu dịch vụ đối với các cơ sở giáo dục công lập; về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Đối với từng dự thảo nghị quyết, báo cáo, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý, điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và đi đến thống nhất nội dung trình kỳ họp thông qua. Trong đó, tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến đánh giá, nhìn nhận nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đạt thấp, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị cân nhắc các chính sách ưu đãi đầu tư cho phù hợp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Về dự thảo nghị quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị, các sở sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, các đối tượng chịu tác động, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi HĐND tỉnh xem xét.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền kết luận buổi làm việc

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị, các cơ quan, đơn vị ghi nhận, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết theo quy định. Đối với nhóm kinh tế, các đơn vị cần nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân, xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội.

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông, vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung làm căn cứ, cơ sở pháp lý cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong tương lai. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Giao thông – Vận tải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét. Sở Giáo dục và đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện lấy ý kiến góp ý và thực hiện phản biện xã hội theo quy định, đảm bảo tiến độ công việc.

Theo Báo Bình Phước

TIN LIÊN QUAN