Căn cứ kế hoạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì lưới điện từ ngày 4-3-2024 đến ngày 10-3-2024, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện để thực hiện các công tác trên cụ thể như sau:

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN
STT Ngày tháng năm Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa chỉ ngừng, giảm mức cung cấp điện
1 4-3-2024 07h30 14h00 Một phần xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
2 6-3-2024 07h30 16h30 Một phần ấp 7, 8, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài
07h30 14h00 Một phần xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
3 8-3-2024 07h30 16h00 Một phần ấp 3, xã Tân Thành; KP Bưng Trang, xã Tiến Thành, TP. Đồng Xoài và ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
07h30 14h00 Một phần xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
4 10-3-2024 07h00 18h00 Một phần KP 3B, 5, 6, phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành.

Căn cứ thời gian mất điện trên, Công ty Điện lực Bình Phước xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị sản xuất – kinh doanh, nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động trong sản xuất – kinh doanh, sinh hoạt khi thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Trân trọng!

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : ngừng cung cấp điện

Các tin liên quan đến bài viết