Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 5 cơ quan.

Theo đó, 5 cơ quan, đơn vị được xác minh gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh thuộc thẩm quyền xác minh của Thanh tra tỉnh.

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh là người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang bị điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Thông qua việc xác minh để đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai…

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá mời đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh; Ban hành quyết định thành lập tổ xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo đúng quy định pháp luật…

Theo Tiền phong

Từ khóa : lựa chọn ngẫu nhiênngười có nghĩa vụ kê khai tài sảnThanh Hóathanh tra tỉnhthu nhập tại 5 cơ quantiêu chíXác minh tài sản

Các tin liên quan đến bài viết