Bộ GD-ĐT vừa ban hành Văn bản số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm triển khai các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 10-11 đến ngày 10-12-2016. Chủ đề hưởng ứng:“Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Về các hoạt động hưởng ứng: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các sở GD-ĐT, các nhà trường cần ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú trọng truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS,… Tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Các cuộc mít tinh và diễu hành quần chúng nên được tổ chức vào thời điểm thuận lợi cho việc huy động cộng đồng tham gia và nhân Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12-2016).

Gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; tuyên truyền vận động, hướng dẫn họ tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS. Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

T.S (BPO)

Các tin liên quan đến bài viết này