Ngày 29-11, tại hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện là chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự tập huấnCác đại biểu dự tập huấn

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, ngày 17-3-2015, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có Văn bản số 598/NHCS-TDNN về việc bổ sung chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vào ban đại diện hội đồng quản trị cấp huyện để trực tiếp quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Hội nghị nhằm trang bị thêm cho các thành viên những kiến thức về nghiệp vụ ủy thác và các chính sách tín dụng cho vay ủy thác mới được ban hành. Qua đó giúp quản lý và sử dụng vốn từ ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả, đúng mục đích.

Tại buổi tập huấn, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giới thiệu chung về ngân hàng chính sách xã hội; tập huấn về chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khi trở thành thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện. Đồng thời, giới thiệu các văn bản mới và các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh; giải đáp những vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ ủy thác và quản lý vốn vay…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo quy định, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phát hiện những vấn đề bất cập về chính sách tín dụng ở cơ sở, đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của người dân. Đối với những xã có nợ quá hạn phải thành lập và duy trì hoạt động “Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi”.

Nguồn: BPO

Các tin liên quan đến bài viết