10 năm giữ vai trò Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình (Đồng Xoài), ông Lê Xuân Nghiêm (ảnh) đã có nhiều đóng góp cho các phong trào hoạt động của khu dân cư, xây dựng đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình có hơn 600 hộ dân sinh sống, chủ yếu kinh doanh thương mại, dịch vụ. Ngay từ ngày đầu đảm nhiệm Trưởng ban mặt trận, Trưởng ban vận động và phụ trách thanh tra khu phố, ông Nghiêm vừa làm vừa học hỏi, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sâu sát nhân dân để vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; đồng thời tích cực xây dựng khối đoàn kết, góp sức làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Nhiều năm qua, Thanh Bình là một trong những khu phố đi đầu trong các phong trào thi đua của phường Tân Bình, tiêu biểu là vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, xã hội hóa điện chiếu sáng, giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Với cương vị Trưởng ban công tác mặt trận, ông Nghiêm cùng Ban vận động khu phố vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng làm mới và nâng cấp 10 tuyến đường bê tông, láng nhựa, rải đá mi 2 tuyến đường cấp phối. Đặc biệt trong năm 2016, nhân dân khu phố đã đóng góp 100% kinh phí làm mới 3 tuyến đường giao thông. Điều đáng mừng là ban vận động do ông đảm trách đã thuyết phục được ông Nguyễn Thành Công trong khu phố hiến 3m ngang (mặt tiền đường Lê Duẩn), 100m dài để mở lối đi cho 8 hộ dân phía trong. Tiếp đó các hộ dân đã đồng ý đóng góp 105 triệu đồng bê tông tuyến đường dài 135m.

Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn trong cuộc sống, mặt trận và các hội, đoàn thể của khu phố Thanh Bình cũng xây dựng được quỹ gần 200 triệu đồng cho 62 lượt đoàn viên, hội viên vay phát triển kinh tế. Trong năm 2016, khu phố có 1 hộ đã thoát nghèo. 3 hộ nghèo còn lại thuộc diện cô đơn, không còn sức lao động và bệnh tật nên không có khả năng thoát nghèo, ban vận động đã kêu gọi hỗ trợ giúp các hộ giảm một phần khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, ông Nghiêm cùng với Ban điều hành làm tốt hòa giải trong khu phố, tích cực xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân. Ông Nghiêm nói: “Người làm công tác mặt trận phải xây dựng được uy tín và niềm tin trong nhân dân; phải đổi mới cách nhìn, cách làm, cách vận động phù hợp với điều kiện thực tế của khu dân cư thì mọi việc mới thành công”.

Ông Trần Văn Phước, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Bình đánh giá: “Ông Lê Xuân Nghiêm là cán bộ mặt trận năng nổ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Bằng tâm huyết và nhiều cách làm hay, ông đã tạo được sự đoàn kết trong khu dân cư, phát huy được vai trò của mặt trận. Ngoài ra, ông còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào tại địa bàn, góp phần tích cực cho sự phát triển của khu dân cư”.

Nhã Trâm (BPO)

Các tin liên quan đến bài viết này