• Dồn sức để vắc xin sớm ra mắt

     Trong hơn 600 người tình nguyện tiêm ngừa cả 2 giai đoạn (giai đoạn 1 và 2) không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, có 10% gặp các phản ứng nhẹ