• Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ

    Biết vợ bệnh, cháu ốm mà không có tiền lo thuốc thang, ông Hải chỉ ứa nước mắt, bất lực. Không có tiền nên nhà ông thường xuyên ở trong cảnh bữa

Tài trợ