• Phan Thiết: cuối năm đầu tư vào đâu?

    Với tiềm năng du lịch cùng cú hích hạ tầng, thị trường bất động sản tại Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận) đang ghi nhận sự gia tăng đầu tư trong phân