• Con đường của lòng dân

     “Nhà nước giải phóng mặt bằng tới đâu thì chúng tôi lùi vào tới đó. Nếu Nhà nước có nhu cầu lấy sâu hơn nữa, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí,

  • Cứ đem lòng dân mà đo vận nước

    "Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu?" - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn

  • “Cứ lấy thoải mái, cái này là của lòng dân”

    Đó là một trong những câu mời của người dân trong clip do bạn Lê Thành Luân (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang) quay cảnh bộ đội hành quân qua xã của