• Án chung thân cho siêu lừa

    Bình Phước online ngày 16-9-2017 có đăng loạt bài: “Siêu lừa sa lưới”, viết về vụ Hồ Thị Kim Luân (1983), trú phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài và