• Điểu Linh tâm huyết với công tác Đoàn

    Điểu Linh, 22 tuổi, Bí thư Chi đoàn thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) đồng thời là công an viên nên đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong thu hút, tập hợp,

Tài trợ