• Xuân biên giới – Xuân yêu thương

    Chiến dịch thanh niên tình nguyện "Xuân biên giới" lần thứ 6 năm 2017 diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 15/1 tại 3 huyện biên giới của tỉnh (Lộc Ninh, Bù