• Nhóm ca sĩ Mỹ cover loạt hit K-pop

    Alyson Stoner, Next Town Down và Kurt Hugo Schneider hát bản mash-up nhiều bài nổi tiếng của Hàn Quốc trong video "Evolution of K-Pop".  Các ca sĩ chọn thể hiện nhiều