• Đến lúc cần phải cấm

    Túi ni-lon xuất hiện trong đời sống xã hội cách đây khoảng 150 năm, do nhà hóa học người Anh là Alexander Parkes phát minh. Sau túi ni-lon là các loại chai, lọ,