• AI nâng tầm cuộc sống cho người dùng

    Trí tuệ nhân tạo (AI) được Samsung khai thác triệt để, đưa vào ứng dụng trong từng sản phẩm thông minh, phục vụ cho nhu cầu và đòi hỏi ngày càng nâng cao