• MU mua Calvert-Lewin, Chelsea lấy Hakimi

    MU muốn mua Calvert-Lewin, Chelsea đàm phán lấy Hakimi, Barca hỏi mua Sven Botman là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 2/6. MU muốn mua Calvert-Lewin Dominic

  • MU mua Calvert-Lewin, Chelsea lấy Hakimi

    MU muốn mua Calvert-Lewin, Chelsea đàm phán lấy Hakimi, Barca hỏi mua Sven Botman là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 2/6. MU muốn mua Calvert-Lewin Dominic