Theo đó, 3 cơ quan phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng; phối hợp tổ chức các hoạt động trợ giúp nạn nhân da cam vào dịp lễ, tết, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” 10-8 và Ngày thành lập Bảo tàng hàng năm.

Tỉnh đoàn, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo tàng tỉnh Bình Phước bàn bạc công tác phối hợp hoạt động

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo Đoàn thanh niên và hội các cấp trong các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với Bảo tàng tỉnh phối hợp cơ quan chức năng phòng, chống xâm hại các di tích, danh lam thắng cảnh, hiện vật, tài liệu, hệ thống bia, đài tưởng niệm, tranh ảnh gắn liền với sự kiện lịch sử của đất nước và của tỉnh Bình Phước.

Cũng trong chương trình phối hợp này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã cung cấp cho Bảo tàng tỉnh trên 300 hình ảnh về thảm họa da cam tại Việt Nam, về hoạt động hội các cấp, những nạn nhân da cam vượt khó…, những tài liệu liên quan đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga – kiện các công ty hóa chất của Mỹ để tuyên truyền việc đòi công lý cho nạn nhân da cam; vận động xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng vật nuôi phát triển kinh tế cho nạn nhân da cam; phối hợp Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm với chủ đề “Thảm họa da cam, nỗi đau còn mãi”; vận động xây dựng Trung tâm xông hơi tẩy độc; vận động mỗi cơ quan, đơn vị nhận trợ giúp 1 gia đình có 2 nạn nhân da cam trở lên…

Tỉnh đoàn cung cấp cho Bảo tàng tỉnh hình ảnh các đợt đi thăm và tặng quà cho nạn nhân da cam, dạy nghề trong lực lượng thanh niên có nhiễm chất độc da cam, tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên thanh niên về thảm họa da cam để phục vụ cho công tác triển lãm.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : chất độcchất độc da camthảm họa dioxin

Các tin liên quan đến bài viết này