Sáng 25-3, các cơ sở đoàn trực thuộc Thị đoàn Bình Long tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và phát miễn phí khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn thị xã.

Đoàn viên thanh niên thị xã Bình Long phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Theo đó, hơn 3.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn được phát miễn phí cho người dân tại các trục đường chính nội ô thị xã, tại khu vực tập trung người tại chợ Bình Long.

Toàn bộ số khẩu trang này do các bạn đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn vận động, kêu gọi các tiệm may trên địa bàn ủng hộ nguyên liệu, dụng cụ, cho mượn địa điểm để may. Đến nay các cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã đã may hơn 6.000 khẩu trang để phát miễn phí cho người dân.

Trong thời gian phát khẩu trang miễn phí, các bạn đoàn viên thanh niên thị xã cũng lồng ghép việc tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/phat-hon-3000-khau-trang-mien-phi-cho-nguoi-dan-354111

Từ khóa : khẩu trangkhẩu trang y tế

Các tin liên quan đến bài viết này