Sáng nay 1-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 3, năm 2023.

G.S, T.S Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì họp báo.

Buổi họp báo được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới điểm cầu trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Bình Phước có Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh.

Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 3, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

G.S, T.S Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động cuộc thi 

Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ tháng 2-2023 đến hết 31-7-2023. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng.

Thông qua cuộc thi phát hiện những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước đoạt giải tập thể xuất sắc, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đoạt 3 giải khuyến khích gồm: Tác phẩm “Lời thề và sự bội ước trước khi lên án!” của nhóm tác giả Minh Nhâm – Lê Thạch – Thùy Linh – Sỹ Hòa; tác phẩm “Ranh giới” của tác giả Khánh Diễm và tác phẩm “Mài bút sắc để giữ vững trận địa tư tưởng” của tác giả Thanh Phương.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này