Đây là 53 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, các chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ninh Thuận bổ nhiệm 53 cán bộ lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn - Ảnh 1.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1-1-2014 – 31-5-2017.

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra trực tiếp 192 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, các chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, một số cơ quan chưa lưu bằng văn bản trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không theo thời gian quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, từ năm 2014-2016, UBND tỉnh Ninh Thuận còn tiếp nhận 13 công chức không qua thi tuyển và xét chuyển 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, nhưng để hội đồng sát hạch không đủ thành phần, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên theo quy định.

Đồng thời sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trong quá trình thi tuyển công chức đã để hội đồng thi tuyển được lập trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ, không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau cho phù hợp từng vị trí dự tuyển khác nhau, thời gian thi không đúng quy định…

Về quản lý hồ sơ công chức, tại nhiều cơ quan còn thiếu một số thành phần hồ sơ, chưa mở sổ đăng ký quản lý, theo dõi, sử dụng, giao nhận  hồ sơ cán bộ, công chức và chưa thực hiện chế độ báo cáo hồ sơ công chức theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các sai phạm nêu trên, thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý hồ sơ, biên chế công chức, tuyển dụng, xét chuyển công chức; chỉ đạo rà soát các trường hợp đủ điều kiện cử đi đào tạo hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại các trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm trên.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : bổ nhiệmcông chứchồ sơlãnh đạolý luận chính trịquản lýSở Nội vụThanh trathi tuyểntỉnh Ninh thuậntrình độ

Các tin liên quan đến bài viết này