Đánh giá đúng những hạn chế, bất cập:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, ngay từ những tháng đầu năm của năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ Tỉnh ủy và sự điều hành năng động, sáng tạo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Lòng tin và sự kỳ vọng của doanh nhân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, điều hành của tỉnh được nâng lên. Kinh tế đã có nhiều khởi sắc, nhất là kinh tế hợp tác có chiều hướng phát triển tích cự theo hướng chú trọng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt là liên kết trong sản xuất thông qua các hình thức như hợp tác xã, câu lạc bộ… trong nông nghiệp được hình thành và phát huy tác dụng, hiệu quả.

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, có nêu: Tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Triển khai thực hiện các chương trình kinh tế như sau: Chương trình phát triển công nghiệp – xây dựng: tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp: Theo hướng toàn diện, tạo nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến. Tập trung phát huy các tiềm năng thế mạnh sau: Phát huy thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn trái. Phát huy thế mạnh về chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, hiện đại. Phát huy thế mạnh về tài nguyên rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được là đáng khích lệ, song từ tình hình thực tế của tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thẳng thắn đánh giá về những hạn chế, bất cập cũng như những khó khăn còn tồn tại trong các lĩnh vực. Cụ thể là công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm nhưng chưa chuyển biến mạnh; một số chính sách chưa được kịp thời sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi còn lúng túng. Một số dự án trọng điểm triển khai chậm do thiếu vốn, nguồn lực cân đối cho chương trình nông thôn mới chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình hình tội phạm, tình hình an ninh xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo diễn biến phức tạp.

Các hoạt động văn hóa – xã hội có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là, sự lan tỏa về phát triển giáo dục chất lượng cao chưa được nhân rộng. Hiện toàn tỉnh còn khoảng 120 phòng học tạm, mượn; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia vẫn chưa cải thiện; cấp học mầm non đòi hỏi phải có sự đầu tư tốt hơn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, nhưng chưa đáp ứng kịp. Cơ sở vật chất ngành y tế xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu nhiều bác sĩ, trong khi đó chính sách thu hút bác sĩ còn bất cập, kết quả thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong ngành y tế còn thấp. Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo có xu hướng đi vào hình thức; một bộ phận người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu ăn, mặc, điều kiện chăm sóc sức khỏe thấp; tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm vẫn còn.

Quốc phòng – an ninh cơ bản được giữ vững, tình hình an ninh biên giới được đảm bảo. Tuy vậy, tình trạng tai nạn giao thông, tội phạm vẫn còn ở mức cao. Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, các vụ án tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Vấn đề cấp bách đặt ra là chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa dáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt là tổ chức bộ máy ở các cấp vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả.

Những giải pháp thiết thực và biện pháp quyết liệt

Từ nhận định trên, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa X diễn ra ngày 5-10-2016, trong bài phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu năm; quyết liệt chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, tạo cơ sở, tiền đề cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Cụ thể:

Về kinh tế, khẩn trương thống nhất và ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư, đặc biệt chú trọng chính sách đất đai. Trong đó, xác định rõ các trường hợp phải đấu giá và không phải đấu giá đất áp dụng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chính sách thu hút đầu tư minh bạch, rõ ràng; hạn chế tối đa cơ chế xin cho, lợi ích nhóm trong việc phê duyệt dự án đầu tư; chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng, tạo điều kiện cho người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được vay vốn để hoạt động kinh tế.

Toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách năm 2016 vượt kế hoạch; phần thu vượt không tăng chi thường xuyên mà tập trung chi cho đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch kinh tế – xã hội phù hợp tình hình mới; cho chủ trương chuyển đổi một số diện tích cao su của tổ chức, cá nhân ở các vị trí phù hợp để phát triển khu dân cư, cụm công nghiệp, thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển công nghiệp năng lượng sạch (năng lượng mặt trời), công nghiệp chế biến dựa trên lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, về môi trường; đối với các doanh nghiệp không có phương án xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường cần xử lý nghiêm.

Chú trọng phát triển nông nghiệp sạch (theo chiều rộng) và nông nghiệp công nghệ cao (theo chiều sâu), nâng cao gái trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp của tỉnh gắn với mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới và xây dựng nông thôn mới. Phát triển các loại cây công nghiệp chủ lực mà tỉnh có lợi thế như cao su, cây điều, cây tiêu, ca cao. Phát triển chăn nuôi trên cơ sở cải thiện nguồn giống có chất lượng, tăng cường thâm canh tăng năng suất, nâng cao uy tín và giá trị sản phẩm (triển khai mạnh mẽ sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, thực hiện mục tiêu “3 đồng”: đồng nhất về giống, đồng nhất về công nghệ và quy trình; đồng nhất về sản phẩm) để cung cấp cho thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Trong đó, quan tâm các ứng dụng công nghệ như: Tưới nhỏ giọt đối với cây tiêu nhằm tiết kiệm nguồn nước; thực hiện mô hình trồng xen cacao trong vườn điều nhằm tận dụng đất đai, nước tưới, phân bón và công lao động, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Trong thời gian tới, tỉnh quy hoạch diện tích 200.000 ha điều, trong đó trồng xen khoảng 50 ngàn ha cacao để có lượng hàng hóa lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Mỗi huyện, thị xã sẽ lựa chọn 1 đến 2 mặt hàng nông nghiệp chủ lực để có chính sách đầu tư phát triển, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Đồng thời, quy hoạch phát triển một số dự án đầu tư chăn nuôi quy mô lớn làm hạt nhân để phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã vệ tinh; ưu tiên các dự án công nghệ cao, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, tính khả thi cao và những biện pháp chỉ đạo quyết liệt nêu trên của Ban thường vụ tỉnh ủy, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nguồn: BPO

Các tin liên quan đến bài viết này