Ngày 9-3, Thanh tra chính phủ (TTCP) ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST).
Theo đó, TTCP đã kết luận nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại VAST cũng như tại tám đơn vị trực thuộc. Đối với VAST, TTCP kết luận về công tác giao dự toán thu, chi, cơ quan này có những sai phạm như chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo lập nguồn cải cách tiền lương…Về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, VAST đã phê duyệt quy mô công trình dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp thực tiễn, phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án “Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học vật liệu ứng dụng” khi chưa được thẩm định…VAST giao chủ đầu tư không có chức năng, chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý dự án là không đúng quy định. Ngoài ra, VAST có sai phạm khi để Viện nghiên cứu hệ gen tự thực hiện công tác lập dự án dù không đủ tư cách pháp nhân…Đối với tám đơn vị trực thuộc VAST, theo TTCP, các đơn vị này lập, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hằng năm chậm dẫn đến nhiều khoản chi không đúng quy định; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định; thu các khoản phí, lệ phí, học phí phát sinh tại đơn vị không nộp kho bạc nhà nước…TTCP cũng chỉ ra một số dự án của VAST có sai sót làm tăng chi phí như việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới” có sai sót trong áp dụng cơ chế chính sách nhà nước làm tăng chi phí xây dựng hơn 700 triệu đồng, tăng chi phí quản lý hơn 13 triệu đồng, tăng chi phí tư vấn hơn 20 triệu đồng; xác định chi phí thiết kế, lập dự toán dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” sai phải giảm trừ hơn 20 triệu đồng…Đáng chú ý, công tác thi công xây lắp một số gói thầu của VAST phải giảm trừ giá trị hơn 3,4 tỉ đồng. Theo TTCP, để xảy ra những sai sót trên, ngoài những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là do công tác chỉ đạo của VAST trong quản lý tài chính, tài sản còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc phối hợp thực hiện của các đơn vị thuộc VAST trong quản lý tài chính, tài sản chưa chặt chẽ…TTCP yêu cầu VAST xử lý những sai sót về kinh tế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót.
Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : chi phídự ánphê duyệtquản lý tài chínhsai phạmtài sản nhà nướcThanh traTTCPVASTViện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Các tin liên quan đến bài viết