Theo UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú dài gần 800m, mặt đường rộng 28m. Đến nay, công tác cắm mốc cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện xây dựng đường Trần Hưng Đạo đoạn nêu trên là 22.361m2, với 118 thửa đất. Trong đó, số thửa đất có diện tích còn lại sau khi thu hồi lớn hơn 40m2 là 80 thửa, số thửa có diện tích còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn 40m2 là 23 thửa và số thửa phải thu hồi hết đất là 15 thửa.

Qua đo đạc, cắm mốc và tuyên truyền vận động, đến nay đã có 80 hộ/80 thửa đất có diện tích đất thu hồi còn lại lớn hơn 40m2 đã đồng ý hiến đất (tức trả lại đất cho Nhà nước, không yêu cầu đền bù về đất), với tổng diện tích 15.600m2. Trong đó có 27 hộ/27 thửa đất đề nghị hỗ trợ tiền tháo dỡ, di dời vật kiến trúc và xây dựng lại công trình gắn liền với đất. Đối với 23 hộ có diện tích đất thu hồi còn lại nhỏ hơn 40m2 và 15 hộ bị thu hồi hết đất đều kiến nghị thành phố thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Để tạo hiệu ứng và tính lan tỏa, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đã giao UBND phường Tân Phú thu thập đầy đủ số liệu, dữ liệu và thống nhất với các hộ dân đã chấp hành hiến đất để thành phố tiến hành san ủi giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất đã hiến; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp nhận và thực hiện tác nghiệp điều chỉnh sổ đối với các thửa đất đã hiến. Riêng các thửa đất bị giải tỏa hết và thửa đất có diện tích còn lại nhỏ hơn 40m2 cần phải có sự thống nhất về cơ chế, chính sách và cách thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể, nhất là các thửa đất mà diện tích sau khi thu hồi còn lại dưới 15m2 và hình thù không đảm bảo cho việc xây dựng công trình… nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tiến độ dự án và quy tắc xây dựng, mỹ quan đô thị. 

Theo Dân việt

Các tin liên quan đến bài viết này