Sáng 27-5, tại điểm cầu Bình Phước, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tất Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 27-11-2023, với 13 chương, 198 điều. Trong đó có 1 chương (Chương VI) quy định về chính sách nhà ở xã hội.

Dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 5 chương, 73 điều, nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời khi triển khai Luật Nhà ở. Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có nhiều điểm mới như: Quy định về đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; đáng chú ý là quy định loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê…

Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 100/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, ngày 1-4-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết