Hỏi: Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi đi khám, chữa bệnh BHYT? 

Trả lời: Theo Điều 12, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 của Chính phủ, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻ BHYT sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Bên cạnh đó, tại khoản 1, Điều 3, Quyết định 1313/QĐ-BHXH, ngày 2-12-2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ ngày …./…./…..” được in phía cuối thẻ BHYT, giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT.

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Khoản 15, Điều 1, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu: Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Tuy nhiên, những quyền lợi đặc biệt này lại không được đảm bảo khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến.

Điều kiện đượchưởng BHYT 5 năm liên tục

Để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 3 điều: Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên (nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng); có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này