Sáng nay 22-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì cuộc họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng bộ phân bón lá nano làm tăng năng suất điều ở tỉnh Bình Phước”.

Đề tài do thạc sĩ Đào Trọng Hiền, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ tháng 12-2019 đến tháng 5-2022. Mục tiêu của đề tài nhằm có được quy trình chế tạo và mô hình ứng dụng bộ phân bón lá nano làm tăng năng suất điều ở tỉnh Bình Phước; chuyển giao công nghệ chế tạo phân bón lá nano cho doanh nghiệp và quy trình sử dụng cho hộ dân trồng điều.

Toàn cảnh cuộc họp

Qua các phương pháp thu thập, nghiên cứu, điều tra khảo sát, nhóm tác giả đã đưa vào thí nghiệm diện hẹp bộ phân bón lá nano gồm 5 mẫu với nhân tố thí nghiệm là nhóm chất điều hòa sinh trưởng và đã xây dựng công thức trung tâm của 5 mẫu thí nghiệm. Thí nghiệm trên vườn điều đã đánh giá được ảnh hưởng của các mẫu đến khả năng ra chồi, ra hoa, khả năng đậu quả, hạn chế rụng quả non, tăng khối lượng hạt điều. Kết quả thí nghiệm trên 3 địa điểm ở Bình Phước cho thấy, năng suất vườn điều sử dụng phân bón lá nano đạt hơn 2,1 tấn/ha, tăng 12% so với vườn không sử dụng phân bón lá. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân bón lá nano so với đối chứng không dùng phân bón lá trung bình ở 3 địa điểm tăng 9,2%.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo nhận xét của các nhà phản biện và các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài tại cuộc họp, đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu của một đề tài khoa học cấp sở, kết quả nghiên cứu chứng minh được hiệu quả của phân bón nano trên cây điều với các mô hình đối chứng, có tính ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, cần kiểm tra, bổ sung đầy đủ nguồn trích dẫn, tài liệu tham khảo, bảng tổng hợp kết quả phân tích đất, ý kiến đánh giá của các hộ dân; cần khẳng định thêm tính nổi trội, ưu thế của sản phẩm, hiệu quả kinh tế, hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe con người…

Thạc sĩ Đào Trọng Hiền, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

Chủ trì cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho biết, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đánh giá cao quá trình nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài. Đề tài có tính ứng dụng cao, sản phẩm của đề tài cơ bản bám sát yêu cầu đặt ra.

Các nhà khoa học, các thành viên tham dự cuộc họp nhận xét, cho ý kiến về đề tài

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện những vấn đề mà các nhà khoa học, thành viên hội đồng đã nêu tại cuộc họp. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài, gửi cơ quan thường trực là Sở KH&CN tỉnh để sở rà soát, đối sánh, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này