Đến thời điểm này, Bình Phước đã nhận được 20 hồ sơ đăng ký thu hút nhân lực chất lượng cao năm 2020. Thông tin này vừa được lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trong cuộc họp chiều nay 3-12.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì buổi làm việc

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ trong số 20 hồ sơ đăng ký có 19 hồ sơ thuộc lĩnh vực y tế với trình độ bác sĩ tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên và 1 hồ sơ trình độ đại học, tốt nghiệp loại giỏi.

Đối chiếu với các quy định về thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng như kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng thu hút nhân lực chất lượng cao năm 2020, 19 hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn thu hút nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 18 ngày 16-12-2019 và Nghị quyết số 17 ngày 14-12-2018 của HĐND tỉnh. Sở Nội vụ cũng phối hợp với cơ sở đào tạo xác minh bằng cấp của các ửng cử viên đăng ký.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thu hút nhân lực chất lượng cao năm 2020 sẽ thông báo kết quả thẩm định đến các ứng cử viên và cơ quan có nhu cầu thu hút. Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung 1 biên chế dự phòng cho đơn vị tiếp nhận trường hợp ứng tuyển theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ sau khi người này tốt nghiệp thạc sĩ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thu hút nhân lực chất lượng cao năm 2020 cũng bàn một số giải pháp giữ chân nguồn nhân lực thu hút được. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh các cam kết ràng buộc cần cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, thu nhập… để những người được thu hút ổn định cuộc sống và tư tưởng.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này