Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 30-12, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu: Cần tránh tình trạng “đánh trống ghi tên” trong công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời sát hạch những cán bộ được đưa vào quy hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, như công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chất vấn, làm rõ những vướng mắc trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ trên đia bàn tỉnh thời gian qua

Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và Hội đồng đào tạo cán bộ tỉnh cử đi đào tạo 1.342 cán bộ và cử 7.550 cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban đã thẩm định hồ sơ đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 530 đảng viên. Tính đến ngày 20-12-2016, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.909 đảng viên mới, đạt 127% chỉ tiêu đề ra…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức các huyện, thị ủy đã nêu lên những vướng mắc trong công tác bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ cùng cấp từ khối Đảng sang khối Nhà nước và ngược lại, chủ yếu là do vướng chỉ tiêu biên chế và các văn bản hướng dẫn; khó khăn trong việc luân chuyển việc làm cho cán bộ đoàn hoạt động chuyên trách khi hết tuổi đoàn; việc thỏa thuận hiệp y điều động, luân chuyển và bổ nhiệm lại những cán bộ các ngành dọc; phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân theo Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)…

Từng vấn đề trên đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chất vấn, làm rõ, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các huyện, thị ủy tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Trung ương có giải pháp sớm tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu về dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016

Đánh giá cao khối lượng công việc mà hệ thống làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã làm được trong năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, năm 2017, Ban Tổ chức các cấp cần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong công việc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc phải là chủ công trong tham mưu cho cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh xem xét, tham mưu cho Tỉnh ủy và Trung ương giải pháp về hoạt động của chi bộ khối cơ quan xã, phường, thị trấn, với tinh thần đưa cán bộ chủ chốt và đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư để củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy và Lê Văn Xuyên, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng yêu cầu: Năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đối với những đơn vị đang vượt biên chế theo quy định. Đồng thời, thi tuyển thí điểm một số chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm…

Hoàng Thu (BPO)

Từ khóa : công tác đảngđại biểuđạo đứclối sốngtư tưởng chính trị

Các tin liên quan đến bài viết