Ngày 25-11, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V để tổng kết hoạt động hội năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Tỉnh hội.

Ông Bùi Xuân Kim, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2016Ông Bùi Xuân Kim, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2016

Toàn tỉnh hiện có 1.023 nạn nhân da cam. Tổng số hộ có nạn nhân da cam là 724 hộ, trong đó 475 hộ có 1 nạn nhân, 209 hộ có 2 nạn nhân, 31 hộ có 3 nạn nhân, 8 hộ có 4 nạn nhân, 1 hộ có 5 nạn nhân. Năm 2016, toàn hội xây mới được 8 căn nhà tình nghĩa với số tiền 410 triệu đồng; sửa nhà cho 1 hộ trị giá 20 triệu đồng; khoan giếng nước sạch cho 3 hộ với tổng tiền 55 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng xe lăn, cấp học bổng với số tiền hơn 74 triệu đồng.

Đến ngày 31-10-2016, nguồn quỹ tỉnh hội gần 1,2 tỷ đồng, các huyện, thị hội hơn 1,1 tỷ đồng. Đến tháng 10-2016, toàn tỉnh đã vận động và giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. 100% huyện, thị hội tự chấm đạt loại xuất sắc.

Các huyện, thị hội ký kết giao ước thi đua năm 2017Các huyện, thị hội ký kết giao ước thi đua năm 2017

Năm 2017, các huyện, thị hội đề ra nhiệm vụ đến cuối năm 2018 có nguồn quỹ dự phòng gửi ngân hàng 200 triệu đồng trở lên/huyện, thị hội; mỗi xã, phường có quỹ dự phòng từ 30 triệu đồng trở lên.

Hội nghị đã bầu ông Trương Thanh Tuyết, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước; ông Phạm Quang Lợi, cán bộ chuyên trách Tỉnh hội giữ chức Phó chủ tịch thường trực hội.

P.Dung (BPO)

Các tin liên quan đến bài viết này