Theo Kế hoạch 192 của Thành ủy Hà Nội, với những cán bộ còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu cơ quan khó xếp việc phù hợp thì giữ nguyên chế độ, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 192 về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Kế hoạch 192, nguyên tắc bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 cần bám sát tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155 của Thành ủy.

Cụ thể, với cán bộ lãnh đạo, quản lý không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội.

Hà Nội động viên cán bộ lãnh đạo cao tuổi nghỉ công tác sớm - 1

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư quận huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND nếu có nhân sự thay thế đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế. Trong trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để cán bộ đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng theo kế hoạch trên, những cán bộ lãnh đạo, quản lý còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Với những cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý thôi tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe tốt và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp; trừ các cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu sớm.

Cán bộ đủ điều kiện tái cử đại hội đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo mốc thời gian tính đến tuổi nghỉ hưu để xác định trường hợp nào thuộc diện các cơ quan đơn vị phải bố trí, sắp xếp công tác khác; trường hợp nào phải thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ công tác theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

Ban Tổ chức cấp ủy hoặc Thường trực cấp ủy tổ chức gặp gỡ cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cán bộ để có phương án phù hợp; sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định hiện hành.

Việc rà soát phải hoàn thành trong tháng 5/2020 để gửi báo cáo về Ban Tổ chức Thành ủy. Thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 5 đến hết tháng 9-2020. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cách làm phải bảo đảm thận trọng, công khai, minh bạch, động viên, khuyến khích sự tự nguyện, tự giác của cán bộ,

Theo Dân Trí

Từ khóa : cán bộ cao tuổiHà Nộinghỉ công tácnghỉ hưu

Các tin liên quan đến bài viết này