Ngày 28-9, ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng các thành viên của ban đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Phước trong thời gian qua.

Tính đến tháng 6-2017, Bình Phước còn 712 hộ đồng bào DTTS nghèo, không có đất ở; 4.200 hộ thiếu hoặc không có đất sản xuất. Thực hiện Quyết định số 134 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thị xã đã hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 2.461 hộ với diện tích 1.786 ha. Tuy nhiên, do tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất trái phép nên số diện tích đất cần phải thu hồi để cấp cho các hộ đồng bào DTTS là trên 1.300 ha. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và kinh phí đo vẽ, lập hồ sơ địa chính.

Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Thực hiện việc quản lý đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đồng bào DTTS, đối với đất khai phá hợp pháp đến nay Bình Phước đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, còn khoảng 8.080 ha chủ yếu là đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng, người dân hiện vẫn quản lý, sử dụng và đang làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 9-2-2017 của UBND tỉnh và 850 hộ chưa có giấy chứng nhận QSDĐ vì chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với đất thuộc chính sách, chương trình, dự án cấp cho đồng bào DTTS, đến nay sở đã quy hoạch hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo các quyết định số 134, 33, 1592, 139, dự án Phước Hòa, Quyết định số 755 là 5.235,9 ha. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi giao UBND huyện đất sản xuất để bố trí cho đồng bào DTTS gồm 11 dự án với tổng 2.884,32 ha… Tuy nhiên, Quyết định số 755 dừng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn khi quỹ đất bố trí cho các hộ đồng bào DTTS không còn; về khó khăn khi dừng thực hiện Quyết định số 755… Đặc biệt, công tác tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ; hạn chế tình trạng cầm cố, sang nhượng đất trong vùng đồng bào DTTS, cấp giấy chứng nhận cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi một số dự án và giải pháp quản lý đất cấp cho đồng bào DTTS khi thời hạn cấm sang nhượng, cầm cố, thế chấp 10 năm ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ của đồng bào sắp hết…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, đặc biệt là phòng dân tộc các huyện, thị xã giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp đất cho đồng bào DTTS theo các chính sách, chương trình, dự án. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết những vấn đề liên quan đến việc liên doanh với các công ty cao su trồng cao su cấp cho đồng bào DTTS. Đối với đất đã cấp cho đồng bào DTTS, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền tăng cường quản lý nhưng cần linh động, có thể đứng ra tín chấp với ngân hàng, tạo điều kiện để người dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Nguồn Báo Bình Phước

Từ khóa : giám sátquyền sử dụng đất

TIN LIÊN QUAN