Quá trình xác minh, Bộ Nội vụ kết luận giám đốc Sở Khoa học – công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã làm sai thẩm quyền và vượt thẩm quyền chủ tịch UBND tỉnh này.

Ngày 7 – 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát việc xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Minh Hoàng – giám đốc Sở Khoa học – công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Cho rằng mình bị “oan” khi chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kết luận các sai phạm, trước đó, ông Hoàng có thư gửi Thủ tướng phản ảnh và Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ làm rõ.

Bộ Nội vụ đánh giá từ năm 2012 đến năm 2015 UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành một số quyết định phê duyệt các đề tài, dự án và công văn để chỉ đạo triển khai theo thẩm quyền, nếu trong quá trình triển khai thực hiện giám đốc Sở Khoa học – công nghệ phát hiện có bất cập trong việc quyết định hoặc chỉ đạo điều hành của chủ tịch UBND tỉnh thì báo cáo UBND tỉnh.

Trường hợp phải thay đổi nội dung hoặc sửa đổi thì UBND tỉnh Bạc Liêu mới là cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản có hình thức tương ứng để thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung.

Nhưng trên thực tế, ông Huỳnh Minh Hoàng đã có những hành vi không đúng theo quy định trong việc tổ chức triển khai các đề tài, dự án như ngưng triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tự ý quyết định phê duyệt những nội dung không đúng thẩm quyền, tự ý triển khai thực hiện sau khi đã có văn bản chỉ đạo dừng thực hiện của UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Hoàng không thực hiện việc thông báo và tổ chức phối hợp với đơn vị chủ trì được giao thực hiện dự án.

“Như vậy, về cơ bản các hành vi của ông Huỳnh Minh Hoàng được nêu tại thông báo số 61 đã thể hiện việc ông đã thực hiện vượt thẩm quyền, sai thẩm quyền, không thông qua cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định như kết luận của chủ tịch UBND tỉnh”, báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Tuy nhiên Bộ Nội vụ cũng lưu ý: “Để đánh giá mức độ vi phạm của ông Huỳnh Minh Hoàng, UBND tỉnh Bạc Liêu cần xác định được nguyên nhân, sự ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các quy định pháp luật liên quan; đồng thời có kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học – công nghệ) đối với từng hành vi của ông Hoàng”.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 24-6-2016, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung ký ban hành thông báo số 61 kết luận đối với sai phạm của tập thể và một số cá nhân liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nội dung kết luận về 10 thiếu sót, sai phạm vượt thẩm quyền, sai thẩm quyền của ông Huỳnh Minh Hoàng (giám đốc sở).

Ông Hoàng không có đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu khiếu nại hoặc phản ảnh, kiến nghị đối với các nội dung kết luận này, nhưng lại có thư phản ảnh gửi Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, về mặt Đảng, ngày 4-12-2016, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành quyết định kỷ luật ông Huỳnh Minh Hoàng, bí thư chi bộ, giám đốc Sở Khoa học – công nghệ với hình thức khiển trách.

Ông Hoàng chưa bị kỷ luật về mặt chính quyền từ sau khi chủ tịch tỉnh ban hành kết luận số 61 nêu trên.

Ông Hoàng đã hết thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Khoa học – công nghệ từ giữa năm 2016 và đến nay chưa được bổ nhiệm lại, vì thế sở này vẫn chưa có giám đốc gần hai năm qua.

Một số vi phạm của ông Hoàng do chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kết luận:

– Thực hiện đề tài thử nghiệm sàn giao dịch công nghệ trong 4 năm (2012-2015) với tổng kinh phí 543,5 triệu đồng, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh mà không được chủ tịch UBND tỉnh cho phép là sai thẩm quyền.

– Giám đốc sở ban hành văn bản ngưng đầu tư kinh phí đối với hai dự án: xây dựng mô hình chính quyền điện tử tại các huyện Phước Long, Giá Rai, Vĩnh Lợi và Hồng Dân và dự án xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 3 là sai thẩm quyền.

– Ban hành công văn chấp thuận đề xuất mua thiết bị và cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ, cho triển khai thực hiện tại 20 điểm xã và đã quyết toán trong năm 2012 số tiền hơn 170 triệu đồng là sai thẩm quyền, trái với chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : bạc liêuBộ nội vụChủ tịch UBND tỉnhgiám đốc sởhuỳnh Minh Hoàngthẩm quyềnvi phạm

Các tin liên quan đến bài viết